top of page
CJ Roofing chimney homepage.png

Masnachol & Preswyl

Atebion Toi CJ
Gosod Simnai & Atgyweiriadau

Rydym yn darparu atebion toi o'r radd flaenaf i bob eiddo masnachol a phreswyl 
Roofing Contractors In Chester

Masnachol & Preswyl

Gosod Simnai
& Atgyweiriadau Yng Nghaer

Rydym yn ymfalchïo yn ein henw da fel un o osodwyr simneiau blaenllaw Caer. Rydym hefyd ar gael yn rhwydd ar gyfer unrhyw waith atgyweirio y gallai fod ei angen ar eich simnai bresennol ailbwyntio, trwsio fflachio ac ailosod gwaith brics. Beth bynnag yw’r dasg sydd ei hangen rydym yn fwy na pharod i drafod eich gofynion drwy gysylltu â ni dros y ffôn neu drwy e-bost.

Ansawdd
Crefftwaith
Crefftwr profiadol
Chimney Flashing image_edited.jpg
CONCRETE-CROWN-AFTER-IMAGE-600x600.jpg
chimney-repair-orange.jpg

Fflachio Simnai 

Simnai fflachio yw'r metel o amgylch y simnai sy'n ei amddiffyn rhag y elfennau. P'un a yw ei osod neu ei atgyweirio, rydym yn arbenigwyr yn y maes hwn.

Fflansio Simnai

Mae fflansio simnai yn gap ar ben eich simnai sy'n gorchuddio'r brics a'r morter. Yn CJ Roofing Solutions rydym yn arbenigwyr yn y maes hwn os oes angen unrhyw gymorth arnoch i atgyweirio neu osod.

Cap Simnai

Mae capiau simnai yn ffitio ar ben simnai i atal mwg rhag chwythu yn ôl i'ch cartref tra'n amddiffyn eich simnai rhag elfennau allanol eraill. Cysylltwch â ni os oes angen gwaith gosod neu atgyweirio arnoch chi.

bottom of page